Chłodnictwo Automat

Chłodnictwo Automat

Producent katafalków chłodniczych firma Automat z Bielska-Białej proponuje najwyższej jakości komory chłodnicze. Firma prosperuje od wielu lat co przynosi nam bezmiar zadowolonych nabywców, bo wytworzone przez nas produkty cechują się niską awaryjnością a również estetycznym i nowoczesnym wyglądem. Maksymą firmy jest także włączanie dorocznie nowych typów urządzeń i ciągłe nastawianie ich do nieustannie zmieniających się potrzeb wszystkich naszych Kontrahentów. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę chlodnictwo-automat.pl gdzie znajduje się lista artykułów razem ze zdjęciami.

Komory chłodnicze

Komory chłodnicze

Jeśli szukasz firmy, która zajmuję się konserwacją systemów klimatyzujących, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Oprócz tego proponujemy dodatkowo usługi takie jak: zabudowy izotermiczne, dlatego posiadamy wymagane doświadczenie aby móc świadczyć każde usługi na dużym poziomie. Dodatkowo jesteśmy firmą rzetelną oraz współpracujemy z wieloma znanymi przedstawicielami po to, aby każdy klient był usatysfakcjonowany. Na naszej stronie internetowej odszukają Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz formularz kontaktowy w razie pytań odnośnie produktów.

Termostatyczny zawór rozprężny w urządzeniach chłodniczych

Termostatyczny zawór rozprężny w urządzeniach chłodniczych

Aby wyeliminować niekorzystne warunki obiegu chłodniczego opisane w krańcowych wypadkach przy stosowaniu zaworu AZR instalowanego w urządzeniach chłodniczych różnego typu, zawór rozprężny powinien regulować dopływ czynnika nie tylko zależnie od ciśnienia panującego wewnątrz parownika, ale także zależnie od różnicy temperatur pomiędzy parownikiem a zawar­tością urządzenia chłodniczego. Zawór powinien więc przy ciepłym ładunku dopuszczać większe ilości czynnika do parownika, a przy chłodniejszej zawartości urządzenia — zmniejszyć ilość dopusz­czanego czynnika do takiego stopnia; aby nie dopuścić do pory­wania nie odparowanych resztek cieczy do sprężarki. Opisaną właściwość ma termostatyczny zawór rozprężny TZR.

Budowa części regulacyjnej tego zaworu jest taka sama, jak budowa zaworu AZR. Istotna różnica leży w wyposaże­niu części nastawnej zaworu. Pojedynczą sprężynę nastawną za­woru AZR zastąpiono tutaj zespołem termostatycznym, nastawia­jącym zawór zależnie od temperatury działającej na czujnik.

Zespół termostatyczny składa się z czujnika właściwego, przyj­mującego impuls termiczny, z rurki kapilarnej przenoszącej impuls oraz z mieszka nastawczego wraz z popychaczem.

Prze­krój zaworu rozprężne­go typu AZR, szeroko stoso­wanego w urządzeniach chłodniczych jest wzorem do budowy nowych typów zaworów. Elementami funkcjonalnymi tego auto­matu są: zawór właści­wy — składający się z dy­szy oraz iglicy, membrany, sprężyny iglicy wraz z ob­sadą — i sprężyna nastaw­na. Wszystkie te elementy są umieszczone we wspól­nym korpusie zaopatrzo­nym w złącze wlotowe i wylotowe.

Części te współpracują ze sobą w sposób następujący: podczas ruchu sprężarki membrana stoi pod naciskiem sprężyny nastaw­nej oraz powietrza atmosfery, działającym na górną (zewnętrzną) powierzchnię membrany. Przeciwko tym siłom działa nacisk sprę­żyny iglicy oraz ciśnienie pary czynnika w parowniku połączonym z wylotem zaworu. Jeśli wskutek pracy sprężarki odsysającej parę spadnie ciśnienie w parowniku, parcie na dolną powierzchnię membrany zmniejszy się, wobec czego przeważy siła sprężyny

Na początku okresu chłodzenia, tj. po załadowaniu urządzenia ciepłym towarem, gdy różnica temperatury między zawartością urządzenia a parownikiem jest duża, wystarczyłaby część po­wierzchni czynnej parownika do przyjęcia ilości ciepła potrzebnej do odparowania stale jednakowo dopływającego czynnika chłod­niczego. Obserwuje się, więc, że tylko kilka rurek parownika po­krywa się szronem. Pod koniec okresu chłodzenia, gdy różnica między temperaturą parownika a wychłodzoną zawartością urządzenia chłodniczego jest mała, trzeba większej powierzchni czynnej do przyjęcia tej samej ilości ciepła. W tym przypadku cały parownik pokrywa się szronem.

W końcu przy mocno wychłodzonej zawartości urządze­nia może się zdarzyć, że cała powierzchnia parownika nie wy­starcza, a część nie odparowanego czynnika jest porywana bez pożytku do sprężarki, co może stać się przyczyną awarii lub przedwczesnego zużycia. Oznaką tego stanu jest obmarzanie rury ssącej na zewnątrz pomieszczenia chłodniczego, które powoli obejmuje także karter sprężarki, oraz niezwykle głośny chód za­worów, a nawet stuki w cylindrze sprężarki.